اف سی کارت

در حال نمایش 2 نتیجه

در باری EA FC هر بازیکن کارتی دارد که پلی استایل،قدرت دفاع،قدرت دریبل،سرعت و … آن بازیکن را نشان میدهد.
به این کارت ها اف سی کارت میگویند.